ПОЛИВНИ СИСТЕМИ

Поради постоянните промени в климата и горещото лято, все повече фермери предпочитат да напояват културите си. Възможностите за напояване зависят от размера на обработваемата площ, вида на почвата, вида на културата и бюджета.
Напояването се използва и като застраховка от засушаване. Когато фермерите монтират напоителни системи в обработваемите си площи, те стават независими от дъжда, имат контрол над културата си и се лишават от съмнения дали ще получат добра реколта.

Все по-често напояването се използва, за да снабди растенията с необходимото им количество вода, които са нужни за постигане на най-добър вкус и качество. Напояването значително увеличава добивите, особено при пясъчните почви, които нямат възможност за дълго задържане на влагата. Освен това напояването дава възможност на фермерите за събиране на двойна реколта.

 

Напоителните системи могат да се изградят подземно или върху повърхността. Преди да изградите капково напояване трябва да тествате качеството на водата, която ще напоява, също така е необходим филтър, независимо откъде идва водата, защото има вероятност маркучите и тръбите да се запушат.

Предимства на капковото напояване