Дъждуване с разпръсквачи

Дъждуването с разпръсквачи е процес, при който водата се подава под формата на дъжд посредством система от тръби, фасонни части и арматури, дъждувални апарати и помпени агрегати. Основните фактори, които оказват влияние върху качеството на дъждуването, са: правилно избраната интензивност на дъжда, ъгъл на падане на повърхността и равномерността на разпределение върху площта за напояване.

Импулсни разпръсквачи за стационарно дъждуване

1/2" външна резба

Приложение:
Овощарство, градинарство, зеленчукопроизводство, под-коронно дъждуване, напояване на паркове и частни градини

3/4" външна резба

Приложение:
Овощарство, зеленчукопроизводство, градинарство, земеделие 
дъждуване срещу слана

1" външна резба

Приложение:
Овощарство, зеленчукопроизводство, градинарство, селско стопанство, частни градини, паркове, спортни терени

1 1/2" външна резба

Приложение:
Овощарство, зеленчукопроизводство, селско стопанство, над-коронно дъждуване, спортни терени, контрол на прах

2 1/2" вътрешна резба

Приложение:
селско стопанство, напояване с отпадъчни води, контрол на праха и напояване на спортни игрища и стадиони