Решения срещу алги и водорасли за резервоари

Решения срещу алги и водорасли за резервоари

Растежът на водорасли във водата може да доведе до различни проблеми като замърсяване, неприятни миризми и изчерпване на кислородa, което влошава качеството на водата. Решението на този проблем е покривало против алги и водоразли SiloFLoat.

Покривалото против водорасли SiloFloat за вашия резервар служи за няколко важни цели:

Предотвратяване на водорасли: Растежът на водорасли във вода може да бъде значителен проблем, особено в силози, където водата се съхранява за продължителни периоди. Растежът на водораслите не само влияе върху качеството на водата, но също така може да запуши филтри и тръби, което води до проблеми и допълнителни разходи.

Качество на водата: Растежът на водораслите може да влоши качеството на водата чрез създаване на неприятни вкусове и миризми. Това може да направи водата негодна за предназначението й, независимо дали е за пиене, селско стопанство или промишлени процеси.

Намаляване на поддръжката: Без покритие против водорасли може да се наложи да инвестирате повече време и ресурси в почистване и поддръжка на силоза, за да предотвратите растежа на водорасли. Покривалото против водорасли помага за намаляване на честотата на необходимото почистване и поддръжка.

Спестяване на разходи: Като предотвратите растежа на водорасли, можете да избегнете разходите, свързани с третирането и отстраняването на водорасли от водата. Освен това поддържането на чиста вода може да удължи живота на оборудване като помпи и филтри, спестявайки ви пари в дългосрочен план.

Загриженост за околната среда: Растежът на водорасли може да доведе до дисбаланс в екосистемите, ако водата от силоза се зауства в естествени водни тела. Цъфтежът на водораслите може да изчерпи нивата на кислород във водата, като навреди на водните организми.

Като цяло, инвестирането в Покривалото против водорасли SiloFloat за вашия воден силоз помага да се гарантира качеството на водата, намалява усилията и разходите за поддръжка и минимизира въздействието върху околната среда.

ХортиСмарт Солушънс предлага висококачествено и масово решение срещу водорасли за резервоари за вода и лагуни – SiloFloat®

SiloFloat® покрива водната повърхност почти 100% и може да се използва, както в празен, така и в пълен резервоар. 

SiloFloat® се монтира от квалифицирани специалисти с опит, за да се гарантира дълга и безпроблемна експлоатация.

Системата срещу водорасли SiloFloat® се доставя в пълен комплект, включващ всичко необходимо.

•Монтаж, в празен или в пълен догоре резервоар

• Подходящ за всички видове резервари за съхранение на вода

• Покритие на мин.95%, което огранчава развитието на алги и водорасли

Вижте още предимства на SIloFloat