Видове студ

Видове студ

    Пролетното време се характеризира с два основни вида студ, водещи до сериозни измръзвания и загуби за фермерите. Разбирането на основните видове студ ще помогне за правилния избор на удачно средство за противодействие на пролетните слани

   Първият вид е „температурна инверсия“ /inverse frost/ или студ, предизвикан от температурната инверсия през нощта. Характеризира се с ясно време, безветрие и положителни дневни температури преди настъпването му, инверсия на въздуха и ниски температури на водните пари. 

   Другият вид е „студен фронт“ /advection frost/ – движещи се големи въздушни маси, ветровито време, липса на инверсия и отрицателни дневни температури. Две понятия свързани с този вид студ са така наречените “бял студ” и “черен студ”. Белият студ настъпва при охлаждане на въздуха значително под нула градуса, като в същото време има наличие на висока влажност до точката на насищане с водни пари. Парите кондензират в замръзнало състояние върху повърхностите наоколо, включително върху растенията. В случай на сухи въздушни маси не се формира бял студ, а черен студ. Името произлиза от черния цвят на тъканите, изпитали този вид измръзване. Най-често вредите от този вид студ са необратими. 

   Студеният фронт на големи въздушни маси се наблюдава предимно през зимата. Най-често е свързан с средни до високи скорости на вятъра, охлаждане на въздушните слоеве с височината, температурите в този период са отрицателни и през деня. Възможността за въздействие срещу този вид студ и нищожна особено на големи площи, каквато е необходимостта при овощните градини и лозята. Обикновено се появява във фазата на зимен сън на растенията и не им влияе. При поява в периода на цъфтеж този вид студ е пагубен за реколтата.

   Температурната инверсия се проявява предимно пролетта и есента при положителни дневни температури. Наличието на инверсия е характерно за всеки конкретен терен. Наблюдава се целогодишно на местата, предполагащи висока инверсия – край пътища, реки, дерета, при наклонени терени и други. Негативните ефекти се проявяват основно през пролетта в периода на цъфтежа. Напоследък често се наблюдават и късни пролетни слани предизвикани от температурни инверсии и студен фронт. 

   Темата за загубите от измръзване става все по-популярна сред земеделските производители. За съжаление това често е породено от вече реализирани загуби в следствие на пролетните слани. Вероятността, времетраенето и честотата на студовете се увеличават. Измръзванията стават основен фактор, заедно с градушките, сушата и преовлажняването за сериозни загуби на продукция, дори за загуба на цели реколти от плодове и грозде.

    Няколко са основните, доказали се с времето, методи за защита от слани – защита чрез дъждуване с вода, защита чрез горелки на твърдо гориво /печки/ и горелки на газ и защита с перки против слана

Машини за вятър

Перките против слана С49 са изборът на фермерите в борбата с измръзванията при овошки и лозя.

Дъждуване с разпръсквачи

Системите за стационарно дъждуване са разпространена практика за защита от слана в Европа и развитите страни.

Горелки на твърдо гориво и газ

Икономически ефективни инвестиции, които ще ви помогнат да опазите реколтите си от тежки слани и измръзвания.