Сигнална лампа при слани SmartLite

Сигнална лампа при слани SmartLite

Сигналната лампа за слани Smart Lite  е иновативен продукт, произведен в Нова Зеландия. Сигналната лампа подава кодирани в цвят, лесни за разбиране аларми на фермерите. Лампата е видима от голямо разстояние. При наличие на слана фермерите предприемат различни действия с цел да се преборят със сланата и да опазят реколтата си. Лампата им дава възможност да се концентрират върху защитата на овощните градини, като междувременно могат да следят за ефекта на предприетите мерки и да ги коригират в движение, стига да имат необходимия арсенал от техники.

Хорти-смарт Солюшънс предлага богат набор от средства за защита от слана – дъждуване над короните на дърветата и подкоронно, печки на твърдо гориво, перки против слана и други. Много важен момент е и системния мониторинг на климатичните данни. 

Климатичните станции се нуждаят от технологично време за обновяване на информацията, докато при лампата веднага четете температурата по цветовете:

При температура над 1°C виждате мигащ зелен сигнал.

Постоянно зелено означава, че температурата е между 0°C и 1°C.

Бяло – между -1°C и 0°C

Червено – между -2°C и -1°C

Мигащо червено – под -2°C.