Автор: HortiSmart Solutions

Защита на овошки и лозя от слани и измръзване

Сланата е все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

В последните години овощните градини и лозята са засегнати сериозно от пролетни и есенни слани. Наблюдават се традиционни слани до -3°С ÷ -4°С и мразове до -8°С. Докато овошките са податливи предимно на пролетните осланявания, които се отразяват негативно на стопанската година на овощарите, то при лозята и особено младите лози, към негативните природни явления се причисляват все повече и есенните студове. На овощарите и лозарите се налага да вземат мерки за защита от сланите, когато явлението се проявява често /два и повече пъти на пет години/ в определен район. Мероприятията по защита от слани се делят най-общо на пасивни и активни.
Пасивните дейности са тези, извършени преди поява на сланите и включват избор на място за отглеждане, поддръжка на терена, почвена влажност и други.
Активните дейности включват защита чрез над коронно дъждуване, под коронно дъждуване, палене на слама за пушек, палене на печки с твърдо гориво, свещи и други емитери на топлина, защита чрез машини на газ – стационарни и мобилни, защита с перки против слана и хеликоптери.
При различните видове защита важна роля играят метеорологични, физични и химични явления, които ще обясним накратко преди да разгледаме и самите методи за защита от слана.

Хортисмарт Солюшънс предлага цялата гама от работещи активни и пасивни решения против пролетните и есенни слани. Целта ни е да се предлагат финансово оправдани методи на защита на овощните градини и лозята, които са предназначени за конкретен терен и съобразени с отглежданите култури и сортове, дори с навиците и възможностите на даден овощар. 

 

Разбира се има и редица действия от пасивен характер, които е добре да се имат предвид от
фермерите, които искат да се занимават професионално с овощарство и лозарство. Редица
дадености у нас за съжаление пречат да се ползват най-благоприятните за определена култура терени, подложки и сортове. Най-добрата защита е правилния избор на място, което както вече споменахме не винаги е възможно у нас. Много важно е да се осигури и добър мониторинг на климата в района на градината. За целта Хортисмарт Солюшънс предла климатични станции и сензори, които да ни дават надеждна информация за параметрите на климата и да ни осигуряват натрупване на база от данни, полезна при вземане на решения за осигуряване на оптимални условия за развитие на отглежданите култури. Ще разгледаме основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират. В отделна статия ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях.

Машините за вятър – ефективно, иновативно решение срещу измръзване

Сланата е все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

Фермерите търпят все по-сериозни загуби на земеделска продукция породени от пролетните слани. Вероятността, времетраенето и честотата на студовете се увеличават. Измръзванията стават основен фактор, заедно с градушките, сушата и преовлажняването за сериозни загуби на земеделска продукция, дори за загуба на цели реколти от череши, сливи, кайсии, праскови, ябълки, бадеми, орехи и други плодове. Сланите засягат сериозно и производството на десертно и винено грозде. Разбирането на основните видове студ и основните физични и химични процеси,  свързани с активната и пасивна защита от слана ще помогне за разбиране на методите за противодействие на сланата и за правилния избор на защита от слана. 

Пролетното време се характеризира с два основни вида студ, водещи до загуби за фермерите.

Кои са те можете да прочетете тук: Видове студ

Перките за защита от слана FrostBoss C49 са сигурен метод за ефективно въздействие срещу инверсните пролетни студове. Ролята им е да свалят топлите въздушни маси към повърхността на земята до короните на дърветата и да задържат температурата положителна, възможно най-близко до 0°С. Машината за вятър трябва да прави равномерен вятър, който да прониква между растенията, като достига на максимално разстояние, за да има максимален икономически ефект за фермерите.  Още за перките FrostBossC49

Шест основни предимства на перките FrostBoss C49 пред конкурентни модели:

• Специална сплав и форма на витлото на перките. Патентования дизайн гарантира равномерното разпределение на топлия вятър по цялата защитавана площ.

• Добро покритие – средно 7 хектара

• Значително по-ниски нива на шум – 50dB на 300м

• По-ниски разходи за гориво – 22л/час срещу 35л/час при перки с две витла

• Местно представителство с опит в монтажа и поддръжката – гаранция за успех и безпроблемна работа

• Добра цена за инвестицията и бърза възвращаемост

• Най-ниска цена на декар при първоначалната инвестиция, спрямо традиционните методи за защита от слани.

• Приложима при всякакви видове овошки, като череши, сливи, кайсии, праскови, ябълки, круши, лешник, орех, боровинки, десертни и винени лозя.

Още от нашия БЛОГ:

Видове студ

    Пролетното време се характеризира с два основни вида студ, водещи до сериозни измръзвания и загуби за фермерите. Разбирането на основните видове студ ще помогне за правилния избор на удачно средство за противодействие на пролетните слани

   Първият вид е „температурна инверсия“ /inverse frost/ или студ, предизвикан от температурната инверсия през нощта. Характеризира се с ясно време, безветрие и положителни дневни температури преди настъпването му, инверсия на въздуха и ниски температури на водните пари. 

   Другият вид е „студен фронт“ /advection frost/ – движещи се големи въздушни маси, ветровито време, липса на инверсия и отрицателни дневни температури. Две понятия свързани с този вид студ са така наречените “бял студ” и “черен студ”. Белият студ настъпва при охлаждане на въздуха значително под нула градуса, като в същото време има наличие на висока влажност до точката на насищане с водни пари. Парите кондензират в замръзнало състояние върху повърхностите наоколо, включително върху растенията. В случай на сухи въздушни маси не се формира бял студ, а черен студ. Името произлиза от черния цвят на тъканите, изпитали този вид измръзване. Най-често вредите от този вид студ са необратими. 

   Студеният фронт на големи въздушни маси се наблюдава предимно през зимата. Най-често е свързан с средни до високи скорости на вятъра, охлаждане на въздушните слоеве с височината, температурите в този период са отрицателни и през деня. Възможността за въздействие срещу този вид студ и нищожна особено на големи площи, каквато е необходимостта при овощните градини и лозята. Обикновено се появява във фазата на зимен сън на растенията и не им влияе. При поява в периода на цъфтеж този вид студ е пагубен за реколтата.

   Температурната инверсия се проявява предимно пролетта и есента при положителни дневни температури. Наличието на инверсия е характерно за всеки конкретен терен. Наблюдава се целогодишно на местата, предполагащи висока инверсия – край пътища, реки, дерета, при наклонени терени и други. Негативните ефекти се проявяват основно през пролетта в периода на цъфтежа. Напоследък често се наблюдават и късни пролетни слани предизвикани от температурни инверсии и студен фронт. 

   Темата за загубите от измръзване става все по-популярна сред земеделските производители. За съжаление това често е породено от вече реализирани загуби в следствие на пролетните слани. Вероятността, времетраенето и честотата на студовете се увеличават. Измръзванията стават основен фактор, заедно с градушките, сушата и преовлажняването за сериозни загуби на продукция, дори за загуба на цели реколти от плодове и грозде.

    Няколко са основните, доказали се с времето, методи за защита от слани – защита чрез дъждуване с вода, защита чрез горелки на твърдо гориво /печки/ и горелки на газ и защита с перки против слана

Машини за вятър

Перките против слана С49 са изборът на фермерите в борбата с измръзванията при овошки и лозя.

Дъждуване с разпръсквачи

Системите за стационарно дъждуване са разпространена практика за защита от слана в Европа и развитите страни.

Горелки на твърдо гориво и газ

Икономически ефективни инвестиции, които ще ви помогнат да опазите реколтите си от тежки слани и измръзвания.

Перки срещу слана

Модерното техническо средство се произвежда от компанията New Zealand Frost Fans, която за няколко десетилетия е усъвършенствала перките по начин, който се справя изключително успешно с предпазването на овошките от климатичните промени. Времевият диапазон на сланите през последните години силно се разшири, затова и стопаните все по-често ще трябва да търсят ефективни решения за защита. 

Витлата им са направени от стъклопласт по патентована технология, която гарантира тихата им работа. Освен това, под определен наклон те обръщат топлия въздух и го насочват към земята.

Съвременните перки с 4 и 5 витла осигуряват тихата им работа, което позволява да се използват и в градини, които се намират в близост до населените места, без да пречат с шума си на живеещите. 

Една перка може да осигури защита от слана върху територия от 60 до 80 декара в зависимост от наклона и релефа на местността. Задвижва се автоматично чрез контролер, още щом температурата на въздуха падне до 1,5 градуса над нулата. По този начин още преди влошаването на времето перката раздвижва въздуха, при което се отделя топлина, насочена под ъгъл към короните на дърветата, така че да не се образува скреж върху цветовете.

Обдухване с перки

Свикнали сме да виждаме големи перки в полето за производство на електричество. Ние предлагаме и технология за защита на градините от измръзване чрез обдухване с перки. 

Предлагаме Ви възможност да постигнете високи добиви от вашите градини чрез умни технически решения, професионално проектиране и изпълнение на проектите и своевременни съвети и консултации.

В България най-силно засегнати от късните пролетни слани са костилковите овощни насаждения. Сред тях най-разпространени са череша и слива за директна консумация. Вземайки на предвид стандартни добиви за традиционни насаждения с череши и сливи и ниската граница на изкупните цени можем да дадем следните примери:

  • Череша: При добив около 1,5 тона от декар и минимална цена от 0,7лв. / кг. при площ от 80 дка се получава стойност от 84 000 лв.
  • Слива: При добив около 3,0 тона от декар и минимална цена от 0,35лв. / кг. при площ от 80 дка се получава стойност от 84 000 лв.

Тези примери са за стандартно екстензивно отглеждане, което все повече се разпространява в България. При интензивно отглеждане може да се очакват поне поне 50% по-високи добиви.

Принципът на работа е да се използва топлия въздух, издигащ се над градините, който чрез турбулентно движение на въздуха, предизвикано от перките, да се връща в рамките на градината и да я пази от измръзване. Машината може да се придвижва чрез теглене от трактор. Тя е единственото подобно решение в света, което може да предпазва успешно, както при равни, така и при хълмисти терени. Стартът на машината е автоматичен. Конструкцията е здрава и устойчива във времето. Може да се използва за охлаждане през летните горещини.

Системи за дъждуване

Защита на овощни градини чрез дъждуванe

Дъждуването с разпръсквачи над короните за защита от слани на овошки е установена практика в Европа и развитите страни.  При преминаване от едно агрегатно състояние в друго водата отделя температура, която се оказва жизнено важна за цветовете на дърветата и последващата реколта. Дъждуването при температури, близки до нула градуса и малко под тази температура, облива растенията с вода. Охлаждайки се, водата отдава 1кCal/l вода. При преминаване от течно в твърдо състояние водата отдава топлина 80kCal/l.Този процес не може да затопли овошките или околната среда, но спира застудяването и предотвратява измръзването на цветовете и загубата на реколта. Най-често се дъждува срещу слана при ранни сортове на ябълки, круши, череши и други, но не са изключение и случаите на късни слани, затова пролетно време системата трябва да бъде винаги в готовност.

Основният проблем при този вариант на защита на овощните градини е необходимостта да се облива цялата площ едновременно, което изисква огромни количества вода в резерв, масивни и скъпи системи за транспортиране на водата, достатъчно енергия за осигуряване на работното налягане и качествени надеждни разпръсквачи за дъждуване. Системите за дъждуване срещу слана са енергоемки, водоемки и изискват сериозни начални инвестиции.

Много важен момент в експлоатацията на системата против измръзване е определянето на точния момент на стартиране. Целта е да се избегне преразход на вода и електроенергия или гориво за помпените агрегати, но в същото време да се защитят своевременно цветовете и бъдещата реколта. Мокрите термометри са прецизни устройства за избор на правилното време за стартиране на системата за дъждуване. Разбира се, предлагат се и автоматизирани системи за контрол и стартиране на разпръсквачите за дъждуване против слана.
Добре изградената система за дъждуване, съчетана с правилна експлоатационна схема, може да доведе до спасяване на 80 до 100 процента от реколтата. В същото време ранните и късни пролетни слани може да унищожат напълно годишната реколта от ябълки, круши, череши, кайсии и други плодове. Фермерите с опит в експлоатацията на системи за дъждуване против слана препоръчват максимална разлика между старта на първия и последния разпръсквач от система 5 минути. Това изисква прецизно проектиране и изграждане на съоръжението от опитни специалисти. Добре е да се осигури необходимото количество вода за обезпечаване на минимум 3 студени вечери (3 поливки) с продължителност от 10 часа. Средният обем на поливка варира в границите 30-40 м3/ч/хектар.

Дъждуването над короните на дърветата против слана може да се прилага успешно при интензивни насаждения и при екстензивни овощни градини с големи широки корони на дърветата.
Системите за дъждуване срещу измръзване и слана могат да се използват през следващите етапи от вегетацията на растенията за поливане, въздушна влажност и дори за подобряване на окраската при ябълките.

Освен традиционното надкоронно дъждуване, напоследък се практикуват и варианти на подкоронно дъждуване, което не може да бъде достатъчно ефективно, ако се прилага самостоятелно в борбата със сланата. В комбинация със защитни покрития над дърветата от различни технически мрежи и специализиран полиетилен, подкоронното дъждуване може да опази реколтата на 100 процента . Подкоронното дъждуване в съчетание с конструкция за защита от градушка или дъжд е удачно да се ползва за интензивни овощни градини или като самостоятелно решение при дървета с големи и високи корони като орехи и бадеми.