Category Archive : Овощарство

Повдигнати конструкции за ягоди

ХортиСмарт ЕООД предлага стоящи и висящи стоманени легла (улуци) с покритие от цинк и полиуретан. Вариантите са основно два – стоящи улуци, които се изпълняват върху метални стойки и държачи и вариант на окачени улуци за блокови оранжерии, които се окачват на конструкцията. Отглеждането върху дренажни канали осигурява редица предимства на фермерите, като равномерен наклон на редовете, независимо от терена, липсата на контакт между субстрата и почвата, по-лесно обслужване и бране на ягодите, повишена производителност на труда, възможност за разделяне на листата от плодовете чрез специални аксесоари, монтирани върху улуците. Отглеждането върху повдигнати легла подобрява температурните характеристики на субстрата, увеличава достъпа на светлина до растенията, намалява болестите, които се разпространяват с дренажни води. В допълнение редуцират напълно влиянието на преовлажнени и засолени терени върху продукцията от ягоди. 

Съществуват различни варианти за отглеждане върху улуците:

  • Отглеждане върху възглавници със субстрат за хидропоника
  • Отглеждане директно върху почва, насипана в тях, с възможност за смесване с кокос, торф или друг субстрат
  • За саксийно отглеждане, с разполагане на саксиите отгоре.

За повече информация или консултация със специалист: 0898444133; 0898444180

Отглеждане на ягоди в ниски тунели

ХортиСмарт Солюшънс ЕООД предлага решения за отглеждане на ягоди, които улесняват фермерите и повишават добивите, като гарантират високо качество на плодовете. За отглеждане на открито и под покрития се предлагат повдигнати конструкции с улуци, пригодени за директно засаждане, засаждане в саксии или в торби с кокос, торф, перлит или друг субстрат. Отглеждането на закрито дава възможност за поддържане на благоприятен микроклимат за постигане на ранни или късни реколти, които се продават на по-висока цена. ХортиСмарт Солюшънс ЕООД предлага разнообразни решения за покриване с полиетиленово фолио с различна първоначална инвестиция от ниски тунели, като подобен вариант на директното отглеждане върху почва, през олекотените тунели с или без улуци, до класическите тунели и блокови оранжерии. Предлагат се и съоръжения за отглеждане под мрежи за сянка или против насекоми, птици и вятър.

Отглеждането на плодове под покрития се обуславя от променящия се климат, с резки амплитуди и стихийни явления, от липсата на работна ръка и от необходимостта да се гарантират количествата от продукция с определено качество за търговските вериги. 
Традиционно ягодите в Бъргария се отглеждат на земята с капково напояване и мулчиране. 

 

Отглеждане на ягоди в ниски тунели
Хорти Смарт Солюшънс представя нисък тунел за отглеждане на ягоди, дини, пъпеши, пипер, салати, лук и други нискостеблени растения. Конструкцията е подходяща, както за домашна употреба, така и за промишлени приложения. Състои се от стоманени обръчи с ширина 90см и височина 110см, перфорирано полиетиленово фолио за по-добро проветряване и еластични въжета за прикрепяне на фолиото към конструкцията. Въжето придържа полиетилена към стоманените обръчи и позволява частично или пълно отваряне на тунела отстрани. При затворено положение проветряването се извършва през отворите на фолиото. Височината на готовия тунел от 80см осигурява достатъчен обем от въздух за растенията. Полиетиленовото покритие на тавана на тунела не е перфирирано, за да защитава растенията от дъжд.

Основните предимства на нискте тунели са:

 

  • лесният и бърз монтаж, възможността за местене на конструкцията; 
  • по-ниска първоначална инвестиция в сравнение с класическите високи тунели или олекотените тунели;
  • възможността да не се събира покритието през зимата и за добро проветряване лятото;
  • удължаване периода за производство и независимостта от времето при бране;
  • по-добро качество на продукцията;
  • значително намаляване на риска от болести и съответните пръскания;
  • възможността за защита от вятър, градушка, дъжд и слана.

     Кострукцията може да се ползва и за покрития от мрежи за сянка или против насекоми, включително срещу дрозофила Сузуки.

Отглеждане на малини, къпини, боровинки и череши

Основна задача в отглеждането на малките чувствителни плодове – малини, къпини, боровинки, касис и черешите, е гарантиране качеството на плода. Всеки плод има специфични изисквания, които следва да се осигурят с цел повишаване качеството и количеството на плодовете и тяхната реализация на пазара.

Съоръженията за отглеждане на плодове под покрития, предлагани от ХортиСмарт Солюшънс, подсигуряват здрави и ненаранени плодове на малина, къпина, боровинка, череша и грозде. Съвместно с партньорите ни от Фрут Секюрити Австрия предлагаме решения за високи добиви, като осигуряваме сигурна защита за овошките и плододаващите храсти, чрез защита от слънце, вятър, дъжд, слана, градушка, насекоми и птици. Системите за отглеждане под покрития осигуряват оптимален микроклимат и спомагат за високи добиви и гарантирано качество на плодовете. Отглеждането под покрития намалява значително риска от болести и улеснява агротехническите дейности на фермерите. Предлаганите решения се съобразяват с потребностите на културата и възможностите на фермерите. Целта е да се осигури оптимална температура, почвена и въздушна влажност, добро движение на въздуха, засенчване в определена степен, спиране на вредното въздействие на силни ветрове и слани върху добива и растенията, значително намаляване на риска от болести и загуба на продукция в следствие на ненавременни дъждове.

Съорaженията се проектират съобразно конкретните терени и климатичните характеристики на района. Производството на всеки отделен детайл се гарантира със сертификат за качество. Дългогодишният опит ни дава смелостта да твърдим, че имаме решение за всяка овощна градина. Опитни екипи от обучени технически лица и ръководители и качествената техника за монтаж гарантират доброто изпълнение на предлаганите от ХортиСмарт Солюшънс ЕООД системи и съоръжения за отглеждане на плодове под покрития. Предлагаме и съвсем нови решения за българския пазар, като системите за пасивна защита от слана и оранжерии за плодове. Отглеждането на плодове в оранжерии е продиктувано от все по-неблагоприятните климатични изненади, но дава и възможност за удължаване периода на беритба и изнасяне на по-ранна или късна продукция, която се реализира на значително по-високи цени.

HortiSmart Solutions доставя и изгражда опорни конструкции за малини, къпини, череши и други интензивни култури. Предлагат се различни видове аксесоари, телове, тензори Gripple и колове. 


Опорната конструкция
 Wiesel на Fruit Security дава възможност за покриване на градината с мрежа за сянка и покрития срещу слана. 

Системата за защита от ранни пролетни и късни есенни измръзвания може да се монтира на вече изградени системи за защита от градушка, птици или сянка.

В допълнение се предлагат машини за защита от слани, като турбинни перки и машини тип Торнадо. И при двете идеята е да се смесват студеният и топъл вуздух и да се осигури допълнително въздушно движение, което да попречи на задържане на студени въздушни маси в масивите с плодни дървета и храсти. Машините се ползват успешно в Америка, Австралия и Нова Зеландия. В Европа се практикува предимно защита от слана чрез надкоронно дъждуване.

   Машини срещу слана FrostBoss C49 

Многогодишните плододаващи храсти и дървета се напояват предимно чрез микронапояване с капкови маркучи или микро разпръсквачи. При малини, къпини, боровинки се ползват капкови маркучи, които се разполагат на тел, ако има конструкция, или на земята. При малините е удачно да се ползва подземно капково напояване, което не пречи на агротехниките и подобрява усвояването на торове. При череши и лозя капковите маркучи се монтират по подобен начин, като при интензивни насаждения се прикрепят към най-долен тел, а при екстензивни – лежат на повърхността или се вкопават в земята. Препоръчително е да се ползват две капкови крила за всеки ред череши. При интензивно отглеждане на череши се препоръчва поливане с капкови маркучи за фертигация и с подкоронно дъждуване за повишаване на въздушната влажност. Подкоронното дъждуване погпомага фермерите в борбата със сланите. При работа на микроразпръсквачите при покрити отгоре градини рискът от слана се свежда до минимум. Биопроизводството на плодове предполага подаване на разтворими биоторове с капковите маркучи. Капковите маркучи се предлагат в голямо разнообразие от дебелини, дебити и разстояния между капките.

ХортиСмарт Солюшънс проектира и монтира системи за защита от слана и за надкоронно дъждуване.