Tag Archive : боровинки

Отглеждане на малини, къпини, боровинки и череши

Основна задача в отглеждането на малките чувствителни плодове – малини, къпини, боровинки, касис и черешите, е гарантиране качеството на плода. Всеки плод има специфични изисквания, които следва да се осигурят с цел повишаване качеството и количеството на плодовете и тяхната реализация на пазара.

Съоръженията за отглеждане на плодове под покрития, предлагани от ХортиСмарт Солюшънс, подсигуряват здрави и ненаранени плодове на малина, къпина, боровинка, череша и грозде. Съвместно с партньорите ни от Фрут Секюрити Австрия предлагаме решения за високи добиви, като осигуряваме сигурна защита за овошките и плододаващите храсти, чрез защита от слънце, вятър, дъжд, слана, градушка, насекоми и птици. Системите за отглеждане под покрития осигуряват оптимален микроклимат и спомагат за високи добиви и гарантирано качество на плодовете. Отглеждането под покрития намалява значително риска от болести и улеснява агротехническите дейности на фермерите. Предлаганите решения се съобразяват с потребностите на културата и възможностите на фермерите. Целта е да се осигури оптимална температура, почвена и въздушна влажност, добро движение на въздуха, засенчване в определена степен, спиране на вредното въздействие на силни ветрове и слани върху добива и растенията, значително намаляване на риска от болести и загуба на продукция в следствие на ненавременни дъждове.

Съорaженията се проектират съобразно конкретните терени и климатичните характеристики на района. Производството на всеки отделен детайл се гарантира със сертификат за качество. Дългогодишният опит ни дава смелостта да твърдим, че имаме решение за всяка овощна градина. Опитни екипи от обучени технически лица и ръководители и качествената техника за монтаж гарантират доброто изпълнение на предлаганите от ХортиСмарт Солюшънс ЕООД системи и съоръжения за отглеждане на плодове под покрития. Предлагаме и съвсем нови решения за българския пазар, като системите за пасивна защита от слана и оранжерии за плодове. Отглеждането на плодове в оранжерии е продиктувано от все по-неблагоприятните климатични изненади, но дава и възможност за удължаване периода на беритба и изнасяне на по-ранна или късна продукция, която се реализира на значително по-високи цени.

HortiSmart Solutions доставя и изгражда опорни конструкции за малини, къпини, череши и други интензивни култури. Предлагат се различни видове аксесоари, телове, тензори Gripple и колове. 


Опорната конструкция
 Wiesel на Fruit Security дава възможност за покриване на градината с мрежа за сянка и покрития срещу слана. 

Системата за защита от ранни пролетни и късни есенни измръзвания може да се монтира на вече изградени системи за защита от градушка, птици или сянка.

В допълнение се предлагат машини за защита от слани, като турбинни перки и машини тип Торнадо. И при двете идеята е да се смесват студеният и топъл вуздух и да се осигури допълнително въздушно движение, което да попречи на задържане на студени въздушни маси в масивите с плодни дървета и храсти. Машините се ползват успешно в Америка, Австралия и Нова Зеландия. В Европа се практикува предимно защита от слана чрез надкоронно дъждуване.

   Машини срещу слана FrostBoss C49 

Многогодишните плододаващи храсти и дървета се напояват предимно чрез микронапояване с капкови маркучи или микро разпръсквачи. При малини, къпини, боровинки се ползват капкови маркучи, които се разполагат на тел, ако има конструкция, или на земята. При малините е удачно да се ползва подземно капково напояване, което не пречи на агротехниките и подобрява усвояването на торове. При череши и лозя капковите маркучи се монтират по подобен начин, като при интензивни насаждения се прикрепят към най-долен тел, а при екстензивни – лежат на повърхността или се вкопават в земята. Препоръчително е да се ползват две капкови крила за всеки ред череши. При интензивно отглеждане на череши се препоръчва поливане с капкови маркучи за фертигация и с подкоронно дъждуване за повишаване на въздушната влажност. Подкоронното дъждуване погпомага фермерите в борбата със сланите. При работа на микроразпръсквачите при покрити отгоре градини рискът от слана се свежда до минимум. Биопроизводството на плодове предполага подаване на разтворими биоторове с капковите маркучи. Капковите маркучи се предлагат в голямо разнообразие от дебелини, дебити и разстояния между капките.

ХортиСмарт Солюшънс проектира и монтира системи за защита от слана и за надкоронно дъждуване.