Tag Archive : оранжерии

Отглеждане на ягоди в ниски тунели

ХортиСмарт Солюшънс ЕООД предлага решения за отглеждане на ягоди, които улесняват фермерите и повишават добивите, като гарантират високо качество на плодовете. За отглеждане на открито и под покрития се предлагат повдигнати конструкции с улуци, пригодени за директно засаждане, засаждане в саксии или в торби с кокос, торф, перлит или друг субстрат. Отглеждането на закрито дава възможност за поддържане на благоприятен микроклимат за постигане на ранни или късни реколти, които се продават на по-висока цена. ХортиСмарт Солюшънс ЕООД предлага разнообразни решения за покриване с полиетиленово фолио с различна първоначална инвестиция от ниски тунели, като подобен вариант на директното отглеждане върху почва, през олекотените тунели с или без улуци, до класическите тунели и блокови оранжерии. Предлагат се и съоръжения за отглеждане под мрежи за сянка или против насекоми, птици и вятър.

Отглеждането на плодове под покрития се обуславя от променящия се климат, с резки амплитуди и стихийни явления, от липсата на работна ръка и от необходимостта да се гарантират количествата от продукция с определено качество за търговските вериги. 
Традиционно ягодите в Бъргария се отглеждат на земята с капково напояване и мулчиране. 

 

Отглеждане на ягоди в ниски тунели
Хорти Смарт Солюшънс представя нисък тунел за отглеждане на ягоди, дини, пъпеши, пипер, салати, лук и други нискостеблени растения. Конструкцията е подходяща, както за домашна употреба, така и за промишлени приложения. Състои се от стоманени обръчи с ширина 90см и височина 110см, перфорирано полиетиленово фолио за по-добро проветряване и еластични въжета за прикрепяне на фолиото към конструкцията. Въжето придържа полиетилена към стоманените обръчи и позволява частично или пълно отваряне на тунела отстрани. При затворено положение проветряването се извършва през отворите на фолиото. Височината на готовия тунел от 80см осигурява достатъчен обем от въздух за растенията. Полиетиленовото покритие на тавана на тунела не е перфирирано, за да защитава растенията от дъжд.

Основните предимства на нискте тунели са:

 

  • лесният и бърз монтаж, възможността за местене на конструкцията; 
  • по-ниска първоначална инвестиция в сравнение с класическите високи тунели или олекотените тунели;
  • възможността да не се събира покритието през зимата и за добро проветряване лятото;
  • удължаване периода за производство и независимостта от времето при бране;
  • по-добро качество на продукцията;
  • значително намаляване на риска от болести и съответните пръскания;
  • възможността за защита от вятър, градушка, дъжд и слана.

     Кострукцията може да се ползва и за покрития от мрежи за сянка или против насекоми, включително срещу дрозофила Сузуки.