Tag Archive : FrostBossC49

Защита на овошки и лозя от слани и измръзване

Сланата е все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

В последните години овощните градини и лозята са засегнати сериозно от пролетни и есенни слани. Наблюдават се традиционни слани до -3°С ÷ -4°С и мразове до -8°С. Докато овошките са податливи предимно на пролетните осланявания, които се отразяват негативно на стопанската година на овощарите, то при лозята и особено младите лози, към негативните природни явления се причисляват все повече и есенните студове. На овощарите и лозарите се налага да вземат мерки за защита от сланите, когато явлението се проявява често /два и повече пъти на пет години/ в определен район. Мероприятията по защита от слани се делят най-общо на пасивни и активни.
Пасивните дейности са тези, извършени преди поява на сланите и включват избор на място за отглеждане, поддръжка на терена, почвена влажност и други.
Активните дейности включват защита чрез над коронно дъждуване, под коронно дъждуване, палене на слама за пушек, палене на печки с твърдо гориво, свещи и други емитери на топлина, защита чрез машини на газ – стационарни и мобилни, защита с перки против слана и хеликоптери.
При различните видове защита важна роля играят метеорологични, физични и химични явления, които ще обясним накратко преди да разгледаме и самите методи за защита от слана.

Хортисмарт Солюшънс предлага цялата гама от работещи активни и пасивни решения против пролетните и есенни слани. Целта ни е да се предлагат финансово оправдани методи на защита на овощните градини и лозята, които са предназначени за конкретен терен и съобразени с отглежданите култури и сортове, дори с навиците и възможностите на даден овощар. 

 

Разбира се има и редица действия от пасивен характер, които е добре да се имат предвид от
фермерите, които искат да се занимават професионално с овощарство и лозарство. Редица
дадености у нас за съжаление пречат да се ползват най-благоприятните за определена култура терени, подложки и сортове. Най-добрата защита е правилния избор на място, което както вече споменахме не винаги е възможно у нас. Много важно е да се осигури и добър мониторинг на климата в района на градината. За целта Хортисмарт Солюшънс предла климатични станции и сензори, които да ни дават надеждна информация за параметрите на климата и да ни осигуряват натрупване на база от данни, полезна при вземане на решения за осигуряване на оптимални условия за развитие на отглежданите култури. Ще разгледаме основните методи за пасивна и активна защита, като отбелязваме принципите, на които се базират. В отделна статия ще разгледаме подробно пасивните и активните методи за защита от слана, като ще наблегнем на най-ефективните от тях.

Машините за вятър – ефективно, иновативно решение срещу измръзване

Сланата е все по-сериозен проблем за овощарството и лозарството.

Фермерите търпят все по-сериозни загуби на земеделска продукция породени от пролетните слани. Вероятността, времетраенето и честотата на студовете се увеличават. Измръзванията стават основен фактор, заедно с градушките, сушата и преовлажняването за сериозни загуби на земеделска продукция, дори за загуба на цели реколти от череши, сливи, кайсии, праскови, ябълки, бадеми, орехи и други плодове. Сланите засягат сериозно и производството на десертно и винено грозде. Разбирането на основните видове студ и основните физични и химични процеси,  свързани с активната и пасивна защита от слана ще помогне за разбиране на методите за противодействие на сланата и за правилния избор на защита от слана. 

Пролетното време се характеризира с два основни вида студ, водещи до загуби за фермерите.

Кои са те можете да прочетете тук: Видове студ

Перките за защита от слана FrostBoss C49 са сигурен метод за ефективно въздействие срещу инверсните пролетни студове. Ролята им е да свалят топлите въздушни маси към повърхността на земята до короните на дърветата и да задържат температурата положителна, възможно най-близко до 0°С. Машината за вятър трябва да прави равномерен вятър, който да прониква между растенията, като достига на максимално разстояние, за да има максимален икономически ефект за фермерите.  Още за перките FrostBossC49

Шест основни предимства на перките FrostBoss C49 пред конкурентни модели:

• Специална сплав и форма на витлото на перките. Патентования дизайн гарантира равномерното разпределение на топлия вятър по цялата защитавана площ.

• Добро покритие – средно 7 хектара

• Значително по-ниски нива на шум – 50dB на 300м

• По-ниски разходи за гориво – 22л/час срещу 35л/час при перки с две витла

• Местно представителство с опит в монтажа и поддръжката – гаранция за успех и безпроблемна работа

• Добра цена за инвестицията и бърза възвращаемост

• Най-ниска цена на декар при първоначалната инвестиция, спрямо традиционните методи за защита от слани.

• Приложима при всякакви видове овошки, като череши, сливи, кайсии, праскови, ябълки, круши, лешник, орех, боровинки, десертни и винени лозя.

Още от нашия БЛОГ: